Πρόβλημα στο άνοιγμα των αρχείων.

pgianno shared this question 7 years ago
Needs Answer

Μια βοήθεια παρακαλώ.

Όταν κάνω κλικ πάνω σε ggb αρχείο αυτό δεν ανοίγει. Απεναντίας αν έχω ανοίξει το πρόγραμμα και το σύρω πάνω του τότε ανοίγει. Πως διορθώνεται αυτό;

© 2021 International GeoGebra Institute