ГеоГебрагийн монгол хэл дээрх хэлэлцүүлгийн талбар

havarmaa shared this question 8 years ago
Answered

ГеоГебрагийн монгол хэл дээрх хэлэлцүүлгийн талбарт тавтай морил.

Та бүхэн энэ хэлэлцүүлгээр дамжуулан эх хэл дээрээ мэдээлэл авах, харилцан солилцох боломжтой болж байгаа билээ.

Comments (3)

photo
1

ГеоГебрагийн монгол хэл дээрх хэлэлцүүлгийн талбарт тавтай морил.

Та бүхэн энэ хэлэлцүүлгээр дамжуулан эх хэл дээрээ мэдээлэл авах, харилцан солилцох боломжтой болж байгаа билээ.

Сайн байцгаана уу? :laughing:

photo
1

Монголд геогебра хэрэглэгчдийн тоо хэр их байгаа бол

photo
1

Бусад програмыг хэрэглэгчдийг бодоход нилээн их байгаа байх гэж бодож байна.

© 2021 International GeoGebra Institute