Εισαγωγή συνάρτησης

geomitsou shared this question 9 years ago
Needs Answer

Όταν εισάγω μια συνάρτηση π.χ. f(x)=(x-1)^2+3, στη στήλη ΑΛΓΕΒΡΑ το geogebra μου την εμφανίζει έχοντας αναπτύξει το τετράγωνο. Υπάρχει τρόπος να εμφανίζεται με τον τρόπο που την εισάγω;


Σου επισυνάπτω αρχείο που το κείμενο που εισάγεις παραμένει με την μορφή που το εισάγεις με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

α) Πληκτρολόγηση στην γραμμή εισαγωγής και Enter, μεταφέρεται στην Άλγεβρα χωρίς να γίνεται ανάπτυγμα

σε μένα δεν το αναπτύσσει

Δοκίμασε εναλλακτικά και τους παρακάτω τρόπους:

β) Ως κείμενο στην επιφάνεια εργασίας

γ) στο παράθυρο CAS.

https://ggbm.at/561743

© 2023 International GeoGebra Institute