بهینه سازی توسط زنبور عسل

xay shared this question 8 years ago
Answered

بهینه سازی توسط زنبور عسل در ساخت خانههای کندو از ش ضلعی های منتظم


در لینک زیر قابل مشاهده است


http://riazisara.com/riazis...8e1290884f835beadc8bbfc072fc2fff

Files: bee.JPG

Comments (1)

photo
1

با تبریک نوروز به ایرانیان


وآرزوی سلامتی و بهروزی برای تمام مردمان جهان


بحث و حل ریاضی مطلب بهینه سازی توسط زنبور عسل


را در آدرس زیر ملاحظه نمائید


http://www.riazisara.com/sa...

© 2021 International GeoGebra Institute