گره هشت و دوازده در ضریح جدید امام حسین (ع)

xay shared this question 7 years ago
Answered

گره هشت و دوازده در ضریح جدید امام حسین (ع)


http://www.riazisara.com/ri...

Comments (1)

photo
1

پیش نمایش این گره در تصویر زیر ملاحظه می شود


zarih_gere8o12


back_gere8o12904dbc6653d09e0003949784ebb38823

© 2020 International GeoGebra Institute