معارفه کارگاه های جئوجبرا

saeedaminorroaya shared this question 11 years ago
Needs Answer

ه نام یگانه هستی بخش

نشست معرفی جئوجبرا در عصرانه با ریاضیات

فرصتی برای آشنا شدن مربیان، دانشجویان و مسئولین با پروژه جئوجبرا


برنامه نشست:

در نشست معرفی جئوجبرا در عصرانه با ریاضیات به معرفی این پروژه و فعالیت های آن در سطح شهر تهران پرداخته خواهد شد. این فعالیت ها شامل پژوهش های صورت گرفته، محتواهای آموزشی تولید شده و کارگاه های آموزشی می باشد. این نشست با حضور مدیر موسسه جئوجبرای تهران و دبیرانی که کارگاه های آموزشی را گذرانده اند برگزار خواهد شد.


مخاطبین:

1. مسئولین در حوزه آموزش ریاضی

2. دبیران ریاضی کلیه دوره‌های تحصیلی (دبستان، راهنمایی و دبیرستان)

3. مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات مدارس

4. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه آموزش ریاضی


زمان: 23 آذر ماه ساعت 4:30 الی 6:30


مکان: خانه ریاضیات تهران


هزینه جهت شرکت در نشست رایگان بوده و ظرفیت پذیرش 100 نفر می باشد.

جهت ثبت به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://geogebra-thr.ir/inde...

(با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کرده اند.)

© 2023 International GeoGebra Institute