مثلثات

fereshteh shared this question 11 years ago
Answered

رسم چند تابع مثلثاتی به طور همزمان

Comments (1)

photo
1

با سلام شما می توانید چندین لغزنده تعریف کرده و هر تابع مثلثاتی را به یکی از آنها نسبت داد

با تشکر انجیلی :)

© 2023 International GeoGebra Institute