فارسی کردن دستورات

reza5800 shared this question 11 years ago
Answered

من ورژن 3.2 را نصب کردم ولی پس از فارسی کردن، دستورات آن فارسی نشد. چه کنم؟

Comments (1)

photo
1

بنا بر برخی ملاحظات نگارشی دستورهای جئوجبرا در نسخه جدید به زبان انگلیسی باقی مانده است.

برای استفاده از آن ها می توانید از راهنما استفاده کنید.

© 2023 International GeoGebra Institute