نوشتن مختصات بردار با بردارهای واحد مختصات

ali shared this question 4 years ago
Needs Answer

سلام . می خوام کاری کنم تو صفحه مختصات هر بردار برحسب بردارهای واحد مختصات نوشته بشه . لطفا کمکم کنید .

Comments (2)

photo
1

Do you mean that you want create a text that displays vector v=(4;3) as v = 4i + 3j ?

photo
1

تشکر . اما من می خوام با تغییر اون بردار مختصات جدید هم بر حسب ای و جی تغییر کنه

photo
© 2022 International GeoGebra Institute