نحوه کار با لغزنده مثلا در جمع دو مقدار عدد

ali shared this question 6 years ago
Needs Answer

با سلام . من در مورد کار با لغزنده هنگام جمع کردن مثلا دو مقدار حالا صیحیح یا گویا مشکل دارم ممنون می شمراهنمایی عزیزانو داشته باشم

© 2023 International GeoGebra Institute