انتخاب تصادفی

m.besharat shared this question 3 years ago
Answered

چطور از بین مثلا 10 شیئ 5 تای آنها را به تصادف انتخاب کنیم؟

Comments (1)

photo
1

سلام جناب بشارت عزیز

اشیاء مورد نظر خود را در یک لیست قرار دهید ب بصورت زیر عمل کنید.

L=لیست مورد نظر با ده شی

Sequence( RandomElement(L), t, 1, 5)

© 2021 International GeoGebra Institute