העתקת קטעים

חגי דורון shared this question 1 year ago
Needs Answer

כיצד אני מעתיק קטע באורך נתון למקום חדש ?

© 2019 International GeoGebra Institute