העתקת קטעים

חגי דורון shared this question 5 years ago
Needs Answer

כיצד אני מעתיק קטע באורך נתון למקום חדש ?

© 2023 International GeoGebra Institute