העתקת קטעים

חגי דורון shared this question 3 years ago
Needs Answer

כיצד אני מעתיק קטע באורך נתון למקום חדש ?

© 2021 International GeoGebra Institute