הגדרת נקודה בעזרת זווית

אייל גרמן shared this question 1 year ago
Needs Answer

איך ליצור נקודה בעזרת זווית ידועה שלה ו2 נקודות נתונות

© 2020 International GeoGebra Institute