הגדרת נקודה בעזרת זווית

אייל גרמן shared this question 2 years ago
Needs Answer

איך ליצור נקודה בעזרת זווית ידועה שלה ו2 נקודות נתונות

© 2021 International GeoGebra Institute