הגדרת נקודה בעזרת זווית

אייל גרמן shared this question 10 months ago
Needs Answer

איך ליצור נקודה בעזרת זווית ידועה שלה ו2 נקודות נתונות

© 2019 International GeoGebra Institute