ΧΡΩΜΑ

pol shared this question 4 years ago
Answered

ΧΑΙΡΕΤΕ! ΠΩΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΩ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ?

Comments (4)

photo
1

I'm sorry but I have some problems with Greek :) and the automatic translation doesn't help.

Maybe you'd like to know how to fill with colour something... but I'm really trying to guess.

Can you post your file and explain more in detail?

Some general ideas for coloring that go beyond the usual tools: use inequalities, or integral command, or loci.

photo
2

Με την εντολή ΟλοκλήρωμαΜεταξύ. Για παράδειγμα ΟλοκλήρωμαΜεταξύ(x^2, x^3, 0, 1)

photo
2

Ίσως ζητήσετε τα εξής;dfab663999a5a25380ca00a7f5a60a3e

photo
1

deleted

© 2023 International GeoGebra Institute