ΧΡΩΜΑ

pol shared this question 6 months ago
Needs Answer

ΧΑΙΡΕΤΕ! ΠΩΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΩ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ?

Comments (1)

photo
1

I'm sorry but I have some problems with Greek :) and the automatic translation doesn't help.

Maybe you'd like to know how to fill with colour something... but I'm really trying to guess.

Can you post your file and explain more in detail?

Some general ideas for coloring that go beyond the usual tools: use inequalities, or integral command, or loci.

© 2018 International GeoGebra Institute