τετράγ

elena shared this problem 4 years ago
New

το τεε τράγωνο δεν περιστρέφεται ούτε αυξομειώνεται με την αυξομείωση του κύκλου

© 2021 International GeoGebra Institute