τετράγ

elena shared this problem 6 years ago
New

το τεε τράγωνο δεν περιστρέφεται ούτε αυξομειώνεται με την αυξομείωση του κύκλου

© 2023 International GeoGebra Institute