Πώς μπορώ να σχεδιάσω κλαδωτή συνάρτηση?

Νίκος Ροκοπάνος shared this question 2 years ago
Needs Answer

Δοκιμάζω με If(x<1, -1, x>=2, 3) και θα ήθελα το πρώτο άκρο το (1,-1) να είναι αδειανό κυκλάκι ενώ το σημείο (2,3) να είναι γεμάτο. bfb18acaf60cff124ac28e4f43dadf4b

© 2023 International GeoGebra Institute