πρόβλημα upload

Anitus shared this question 5 years ago
Needs Answer

Όταν προσπαθώ να ανεβάσω μία εφαρμογή στο geogebra tube, κατά την αποθήκευση βγάζει το εξής μήνυμα λάθους: Mysqli statement execute error : Column 'width' cannot be null.

Γνωρίζετε τι είναι και πως μπορώ να το ξεπεράσω;

© 2023 International GeoGebra Institute