Εμφάνιση κειμένου

Evgenia Goula shared this question 8 months ago
Needs Answer

Γεια σας!

Θέλω να δημιουργήσω ένα κείμενο τύπου "Μπράβο!" το οποίο θα εμφανίζεται όταν μετακινήσω ένα (ελεύθερο) σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Τ. Προσπάθησα να το κάνω με την εντολή "Αν", πληκτρολογώντας στην εισαγωγή Αν Αν(Α=Τ, "Μπράβο!") αλλά φαίνεται να κάνω κάποιο λάθος στη διατύπωση..

Comments (1)

photo
1

Try with ==

If(A==T, "Bravo!")

© 2021 International GeoGebra Institute