Δίνει ως μη αναγνωρίσιμα σύμβολα τους τριγωνομετρικους τύπους (ημ, συν, εφ) στην Ελληνική γλώσσα

Aggelos shared this problem 3 years ago
New

Όταν όμως είναι η εφαρμογή στα αγγλικά πιάνουν κανονικά ολοι οι τριγωνομετρικοι τύποι

© 2022 International GeoGebra Institute